Maciej Grelewicz

Nowości

Nagrobek Stanisława Kondarewicza

Szczecin, Polska

konkurs 1. miejsce, 2014

 

Uzasadnienie jury:

„Nagrodę przyznano za patos formy, jednoznaczność gestu i lapidarność użytych środków wyrazu. Nieprzypadkowe zderzenie formy pionowej z poziomą zyskało serce rodziny będąc echem warsztatu Staszka Kondarewicza.”

 

Projekt pomnika nagrobnego dla szczecińskiego architekta Stanisława Kondarewicza to koncepcja zredukowana do absolutnego minimum. Płyta pionowa i pozioma to prostopadłościany o identycznych wymiarach - 100 cm x 200 cm x 12 cm. Wykonane są one z czarnego szlifowanego kamienia o jednolitej strukturze. Jedynymi wyróżniającymi się elementami na tle monolitycznych płyt są krzyż katolicki i napisy (imię i nazwisko zmarłego, daty jego urodzin i śmierci oraz proponowane przez rodzinę motto) umieszone na płycie poziomej. Zgodnie z sugestią rodziny tekst wykonany jest czcionką Helvetica. Elegancja i prostota użytych środków czynią projekt czytelnym znakiem w przestrzeni cmentarza.